YourTurns tjänster & erbjudande stödjer dig och ger dig en trygghet som uppdragsgivare
att lyckas med genomförandet av verksamhets- och IT-projekt

 • Projektledning

  YourTurns tjänster och erbjudande stödjer dig och ger dig en trygghet som uppdragsgivare att lyckas med genomförandet av verksamhets- och IT-projekt. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med de ledande program-/projektlednings- och implementationsmetoderna.

  Vi har primära kunskaper och erfarenheter inom följande områden:

  • Projekt och programledning av IT och verksamhetsprojekt i komplexa miljöer med stora beroenden med parallella verksamhets- och IT-projekt
  • Stödja styrgrupper, investerare och nyckelintressenter i såväl privat som offentlig verksamhet
  • Leda geografisk spridda utvecklings- och leveransteam (on-shore/off-shore leverans)
  • Goda kunskaper i projektlednings- och implementationsmetoder (PPS, PROPS, ASAP, Microsoft Surestep, Accenture Delivery Methods)
  • Bred teknisk förståelse kring IT-arkitektur och integrationsplattformar
  • Lång erfarenhet av ledande systemlösningar från SAP, Microsoft och Salesforce
 • Upphandling

  Vi erbjuder företag och organisationer oberoende rådgivning och upphandlingsstöd vid utvärdering och val av affärssystem/lösningar och implementationspartners. Vi har möjlighet och metoder att stödja er under hela processen från upphandling, kontraktering till implementation och genomförande av införande projektet.

 • Roadmaps

  Vi stödjer företag genom de tidiga faserna från formering av IT-strategi, definiering av genomföranderesan och framtagande av Business Case

 • Projektportfölj

  Vi erbjuder företag stöd med att facilitera framtagandet av och optimering av den projekt- och programportfölj som hjälper er att realisera efterfrågad effekt och nytta i verksamheten

 • Kvalitet

  Vi stödjer som oberoende part företag med tjänster inom kvalitetsgranskning och second opinion av pågående projekt

 • Förstudier

  Vi har metoder och stödjer företag med analyser, förstudier, processkartläggning och kravställning i tidiga faser