Vi vägleder & stödjer företag i kritiska förändringsprojekt
som påverkar processer, verksamhet och IT

YourTurn Consulting är ett svenskt konsultföretag som stödjer och förstärker företag och organisationer i kritiska förändringsprojekt.

Vi har erfarenhet av att hjälpa kunder och uppdragsgivare genom alla faser från rådgivning och analys av förbättringsområden till projektledning av komplexa förändrings- och implementationsprojekt av affärslösningar och ERP applikationer.

Vi tror att framgångsrika uppdrag och faktiska förbättringar bygger på ett nära samarbete med kunden och att engagera medarbetare både inom verksamhet och IT.

Vår drivkraft ligger i att arbeta tätt tillsammans med våra kunder och där vi utgår från våra kunders verksamhet och situation för att gemensamt säkerställa faktiska förbättringar.

Projektledning

Projekt och programledning av IT och verksamhetsprojekt

Upphandling

Rådgivning och upphandlingsstöd vid utvärdering och val av affärssystem/lösningar och implementationspartners

Roadmaps

Roadmaps och utrullningsstrategier

Kvalitet

Kvalitetsgranskning/second opinion/reviews och stöd under pågående projekt

Förstudier

Förstudier, processkartläggning och kravställning